The Shadows

Photographer: Chiara Spaghetti Kurtovic
Stylist: Diane Orlando
Model: Mirian Ajaùro@Icon Model Management Roma
Special thanks for clothes to: Kokoro, XTI, Replay